Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/psihohip/public_html/engine/mysql.php on line 71
Psihologia muncii - Cabinet psiholog Timisoara
ULTIMELE ARTICOLE


PSIHOLOGIA MUNCII

Tipizate Legislație MM

Psihologia Muncii se referă la activitatea de muncă a oamenilor, adică la modul în care oamenii fac faţă sarcinilor care le revin în contexte ocupaţionale. Subiecte importante din acest punct de vedere sunt legate de concepte precum: aptitudini, competenţă, analiza muncii, analiza posturilor, recrutare şi selectie de personal, evaluarea performanţelor profesionale, managementul performanţei, stres ocupaţional etc. 

În activitatea psihologilor specializaţi în psihologia muncii şi organizaţională apare uneori necesitatea de a evalua din punct de vedere psihologic şi comportamental indivizii. Evaluarea psihologică se referă la diagnoza diferenţelor individuale la nivel de constructe psihice (aptitudini, personalitate, interese etc.) sau comportament.

În conformitate cu legislaţia în vigoare (Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, H.G. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor), în vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligaţia să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute şi să asigure controlul medical periodic şi după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării.

Serviciile de psihologia muncii completează investigaţiile medicale solicitate de medicul de medicina muncii pentru întocmirea fişei de aptitudini a angajatului

PSIHOLOGIA MUNCII

  • evaluarea psihologică în vederea angajării, periodic sau la solicitare;
  • consiliere în vederea orientării în carieră, reconversiei şi integrării socio-profesionale;
  • evaluarea individuală a performanţei, erorilor, stresului sau a siguranţei;
  • testarea personalităţii, aptitudinilor, competenţei sau motivaţiei;
  • evaluarea criteriilor de eficienţă (managementul stresului);
  • evaluarea nevoilor privind îmbunătăţirile necesare la locul de muncă;
  • analiza psihologică a muncii;
  • evaluarea personalului care lucrează în condiţii de stres neuropsihic;
  • evaluarea performanţelor profesionale.
 1. Evaluarea psihologică la angajare se face pentru a se putea concluziona dacă viitorul angajat are abilităţile şi aptitudinile necesare pentru a îndeplini cu succes cerinţele locului de muncă specificate în fişa postului.
 2. Pentru anumite meserii şi profesii, evaluarea psihologică la angajare este obligatorie în următoarele cazuri:
  - substanţe toxice / chimice periculoase;
  - risc biologic;
  - radiaţii ionizante;
  - muncă la înălţime;
  - muncă în reţele de foarte înaltă, înaltă şi joasă tensiune, aflate sau nu sub tensiune;
  - personal sanitar elementar / personalul de îngrijire / personalul care îngrijeşte persoana cu handicap / asistent maternal;
  - personal didactic din instituşii de învăţământ;
  - personal cu funcţie de decizie;
  - personal care conduce maşina instituţiei (categ. B);
  - personal care lucrează în condiţii de izolare; 
  - personal care lucrează în tură de noapte;
  - agent pază neînarmat;
  - personal care lucrează în categorie de salvator (pompier salvator intrauzinal, salvamontist etc.).

 3. Evaluarea psihologică periodică
 4. Evaluarea psihologică la schimbarea funcţiei
 5. Evaluarea psihologică pentru promovare profesională
 6. Evaluarea psihologică la reluarea activităţii.

COMPETENŢE:

Selecţie şi aplicare de instrumente, tehnici şi metode (interviuri, teste, observaţii) pentru evaluarea individuală a performanţei, erorilor, încărcăturii, stresului, sănătăţii sau siguranţă:

 • observarea comportamentului angajaţilor la locul de muncă, pentru a evalua numărul de erori făcute de aceştia;
 • creşterea eficienţei muncii, identificarea aptitudinilor necesare, motivaţia şi factorii epuizării.

Selecţie şi aplicare de instrumente şi metode pentru testarea individuală a personalităţii, aptitudinilor, competenţei sau motivaţiei:

 • testarea psihologică a candidaţilor la angajare

Competenţă în evaluarea grupurilor:

 • diagnoza percepţiilor şi construcţiilor mentale tipice pentru membrii unui grup;
 • diagnoza diferenţelor intergrupale;
 • măsoară performanţa grupului (percepţiile, atitudinile şi comportamentele relaţionate cu performanţa, erorile, încărcarea, stresul, sănătatea sau siguranţă);
 • coeziunea grupurilor;
 • conflictele dintre departamente;
 • rolul preluat de fiecare membru al grupului în sarcinile de grup.

Competenţă în evaluarea organizaţiilor:

 • diagnoză organizaţională;
 • realizare de audit de sănătate ocupaţională în organizaţie-client;
 • realizare de audit al competenţelor existente în companie la diferite niveluri ierarhice sau în diferite departamente.

Competenţă de evaluare a contextului muncii (analiza muncii):

 • diagnoza a caracteristicilor locului de muncă, relevante pentru performanţă, erori, încărcare, stres, sănătate sau siguranţă;
 • analiză a aspectelor legate de siguranţa la locul de muncă şi a riscului de accident, în companie;
 • aplicare de instrumente, tehnici şi metode pentru a analiza ce caracteristici trebuie să aibă forţa de muncă.

Competenţă în definirea produsului şi analiza cerinţelor:

 • definirea produsului care trebuie generat şi rezultatele scontate;
 • descrierea cerinţelor la care trebuie să răspundă un sistem de apreciere a performanţelor profesionale.

Competenţă în design de produs:

 • dezvoltarea unui program de formare profesională şi training;
 • dezvoltarea unui sistem de selecţie de personal sau de evaluare a performanţelor profesionale;
 • dezvoltarea unui instrument de evaluare psihologică (test, ghid de interviu);
 • dezvoltarea unui sistem pentru dezvoltarea personală, managementul competenţei sau managementul performanţei.

Competenţă în evaluarea şi testarea de produs:

 • calculul randamentului sistemului de selecţie de personal şi impactul său monetar asupra firmei

Competenţă în planificarea intervenţiei:

 • definire de obiective şi elaborarea planului pentru un proces de intervenţie (consiliere, formare, dezvoltare, implementare de procedură);
 • realizarea planului unui proces de dezvoltare managerială;
 • planificarea unui proces de consiliere în carieră;
 • planificare de teambuilding;
 • planificarea implementarea unui sistem de evaluare a performanţelor profesionale.

Competenţă în intervenţia directă, orientată spre individ:

 • realizarea unui program de coaching pentru managementul stresului;
 • realizarea de acţiuni de coaching în carieră;
 • recrutarea, selecţia, instruirea personalului, medierea de conflicte.

Competenţă în intervenţia directă, orientată spre context:

 • realizarea designului unui post;
 • conceperea unui sistem de plată a bonusurilor.

Competenţă în intervenţia indirectă:

 • consilierea angajaţilor, managerilor sau membrii sindicatului, în aspecte legate de încărcarea cu muncă şi managementul stresului

Competenţă în implementarea de produs

 • implementarea de acţiuni de creştere a ergonomiei la locul de muncă;
 • implementarea de sisteme de evaluare a performanţelor profesionale.

Competenţă în evaluarea sistemelor:

Competenţe secundare:

 • strategie profesională;
 • dezvoltare profesională continuă;
 • relaţii profesionale;
 • vânzări şi marketing;
 • cercetare şi dezvoltare;
 • managementul clienţilor;
 • managementul afacerii;
 • asigurarea calităţii.

Extras Competentele psihologilor specializati în Psihologia Muncii si Organizationala/Servicii (www.copsi.ro)


 Andreea
Andreea
Abandon
Abandon
Abuz fizic
Abuz fizic
Abuz fizic și emoțional
Abuz fizic și emoțional
Adolescența
Adolescența
Agresivitate
Agresivitate
Agresivitate în cuplu
Agresivitate în cuplu
Abuz emoţional
Abuz emoţional
Agresivitate verbală
Agresivitate verbală
Anxietate socială
Anxietate socială
Atacuri de panică
Atacuri de panică
Blocat în relații disfucţionale
Blocat în relații disfucţionale
Cine sunt eu ???
Cine sunt eu ???
Comportament autodistructiv
Comportament autodistructiv
Conduite agresive
Conduite agresive
Decepție
Decepție
Dependență de droguri
Dependență de droguri
Dependență de medicamente
Dependență de medicamente
Dependență de tutun
Dependență de tutun
Depresie
Depresie
Depresie post partum
Depresie post partum
Despărțire
Despărțire
Dezvoltarea creativității
Dezvoltarea creativității
Dezvoltare personală
Dezvoltare personală
Dificultăți comportamentale
Dificultăți comportamentale
Divorț
Divorț
Fobii
Fobii
Heteroagresivitate
Heteroagresivitate
Îmbunătățirea relației de cuplu
Îmbunătățirea relației de cuplu
Infidelitate
Infidelitate
Managementul timpului
Managementul timpului
Neglijență
Neglijență
Neîncredere în sine și în ceilalți
Neîncredere în sine și în ceilalți
Optimizarea performanței
Optimizarea performanței
Optimizare personală
Optimizare personală
Probleme de relație
Probleme de relație
Relații interzise
Relații interzise
Sarcină și maternitate
Sarcină și maternitate
Senectute
Senectute
Stres posttraumatic
Stres posttraumatic
Teamă ... ezitare
Teamă ... ezitare
Tentative de suicid
Tentative de suicid
Te rog tati nu pleca !
Te rog tati nu pleca !
Timiditate
Timiditate
Traume infantile
Traume infantile
Tulburări alimentare
Tulburări alimentare
Tulburări de adaptare
Tulburări de adaptare
Tulburări de comportament
Tulburări de comportament
Tulburări de comunicare
Tulburări de comunicare
Tulburări de memorie
Tulburări de memorie
Tulburări de somn
Tulburări de somn
Tulburări obsesiv-compulsive
Tulburări obsesiv-compulsive
Tulburări psihosomatice
Tulburări psihosomatice
Tulburări sexuale
Tulburări sexuale
Doliu
Doliu
Violență domestică
Violență domestică

Înscriere newsletter